Sennik – znaczenie snów

A B C D E F G H I J K L M N O P R STUWZ

Wizje senne stanowią świadomość części duszy rozumnej w jej duchowej esencji i świadomość wydarzeń w formie przebłysków.

Dusza bywa duchowa i wówczas rozmaite wydarzenia zachodzą w niej naprawdę, tak jak to jest w przypadku wszelkiej duchowej substancji.

Dusza staje się duchem wtedy, gdy uwalnia się z więzów ciała i ograniczeń zmysłowego postrzegania. Zdarza się to w formie krótkich przebłysków podczas snu. Poprzez te przebłyski dusza osiąga pożądaną wiedzę o przyszłości, uzyskując w ten sposób na powrót przyrodzony jej model postrzegania. Gdy proces ten jest słaby lub niewyraźny, dusza, aby osiągnąć potrzebną wiedzę, odwołuje się do alegorii i wyobraźni. Taka alegoria wymaga więc interpretacji.

Co to jest sennik

Sennik jest zbiorem najczęściej spotykanych marzeń sennych, który zawiera dużą liczbę symboli sennych, ich tłumaczenia i interpretacje. Senniki próbują tłumaczyć podstawowe symbole występujące w snach, jednak dokonana na ich podstawie interpretacja musi być powiązana o ogólną sytuacją śniącego i każdy sen należy interpretować oddzielnie.

Nie ma jednoznacznej recepty jak należy odczytywać poszczególne symbole. Niektórzy twierdzą, że nasze sny dokładnie pokazują nam, co się z nami w obecnym czasie dzieje, jak wygląda nasze życie. Nasza podświadomość przekazuje nam w nocy cenne informacje, chcąc zwrócić uwagę na to, przed czym uciekamy, czego się boimy, czego pragniemy, a także na to, w jaki sposób oszukujemy samych siebie, czego nie chcemy zauważyć. Są to zwykle symboliczne obrazy.

Czy symbol ma tę samą wartość dla wszystkich? Z pewnością symbol może wyłamywać się spod ogólnych, obiektywnych praw powszechnej symboliki, której każdy obraz oznacza na ogół tę samą rzecz dla wielu osób.
Tarot wrozby